Foto aktualita
 

Nová informační nástěnka

V horní části naší kolonie byla umístěna nová informační nástěnka pro naše členy.

Děkujeme tímto Robertu Jehličkovi za její výrobu a týmu Vodička - Kovář za vhodné umístění a výrobu stříšky.