Foto aktualita
 

Členská schůze 2021

V sobotu 19. 6. 2021 se uskuteční od 14:00 hodin členská schůze ZO Pod Lípou na terase spolkové chaty.

Jedním z hlavních bodů programu této schůze bude hlasování o přijetí nového osadního řádu a desatera po vzoru ostatních zahradkářských kolonií. Návrh nového osadního řádu a desatera najdete zde na našich stránkách.

Schůze bude opět zakončena zahradní slavností s posezením, na kterou jste srdečně zváni. Každý účastník dostane na uvítanou jedno alko/nealko a něco dobrého :-).

Další občerstvení  bude opět k dispozici za symbolickou nákupní cenu.

Kdo by chtěl také čímkoliv přispět trochou do mlýna, může se zapojit a také na stůl něco donést.

Všechny naše zahrádkáře rádi uvidíme, Váš výbor ZO Pod lípou

 Program schůze

 Pozvánka na akci

 Návrh nového osadního řádu

 Návrh desatera zahrádkáře