Foto aktualita
 

Zákaz vyvážení do větrolamu

Od 29.7. 2020 platí pro všechny členy naší kolonie zákaz vyvážení posekané trávy, ukládání větví a případně dalšího jiného "zahradního" odpadu do prostor větrolamu. Tento zákaz vznikl jako reakce majitelů pozemků na nadměrné a nekontrolovatelné ukládání tohoto odpadu a obavy z případné pokuty ze strany města za vytváření černé skládky. Po osobní domluvě na schůzce 27.7. bylo členy výboru přislíbeno, že tato činnost nadále nebude pokračovat. Pořezané dřeviny bude každý sám za sebe pálit nebo likvidovat jiným způsobem a stejně tak posečenou trávu.

Do bazénu nevhazujte již dřeviny, pouze kamení !

Děkujeme všem za pochopení a žádáme o dodržení tohoto nařízení.